ČSN EN ISO 11819-1 (011679)

Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 1: Statistical Pass-By method

Translate name

STANDARD published on 1.11.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.60 USD excl. VAT
23.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 11819-1
Classification mark: 011679
Catalog number: 518273
Publication date standards: 1.11.2023
SKU: NS-1157102
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Noise emitted by means of transport

Annotation of standard text ČSN EN ISO 11819-1 (011679):

Tento dokument stanovuje metodu pro porovnání dopravního hluku na různých površích vozovky pro různá složení silniční dopravy sloužící k vyhodnocení různých typů povrchů vozovky. Určitému povrchu vozovky jsou přiřazeny hladiny akustického tlaku, reprezentující buď lehká, nebo těžká vozidla jedoucí zvolenými rychlostmi. Metoda je použitelná pro neomezovaný dopravní proud, tj. pohybující se konstantní rychlostí, při povolených rychlostech 50 km/h a vyšších. Pro jiné jízdní podmínky, kdy dopravní proud je omezován, např. na křižovatkách a při dopravních kongescích, nelze metodu použít. Normalizovaná metoda pro porovnávání hlukových charakteristik povrchů vozovky dává orgánům státní správy v oblasti komunikací a životního prostředí nástroj k zavedení běžných praxí nebo limitů, pokud jde o použití povrchů vozovky splňujících určitá hluková kritéria. Předmětem ISO 11819 (všechny části) však není taková kritéria navrhovat. Statistická metoda při průjezdu (SPB) je vhodná k použití pro tyto hlavní účely: - ke klasifikování povrchů vozovky podle vlivu na dopravní hluk (klasifikace povrchů); - jako pomůcka při ověřování shody zhotovení povrchů vozovky; - k hodnocení akustického chování povrchů vozovky v průběhu provozu vzhledem k novému stavu; - k hodnocení vlivu různých povrchů vozovky na dopravní hluk na místech bez ohledu na stav a dobu provozu; - k hodnocení akustického chování povrchů vozovky vzhledem k referenčnímu povrchu. Z důvodu praktických omezení nemůže být metoda použita na všech možných místech. Zkoušení na některých místech, která byla dříve nepřijatelná, však umožňuje metoda s využitím pomocné desky. Obecný popis statistické metody při průjezdu je uveden v kapitole 5

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.