ČSN EN ISO 11904-2 (011636)

Acoustics - Determination of sound immission from sound sources placed close to the ear - Part 2: Technique using a manikin

Translate name

STANDARD published on 1.4.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.60 USD excl. VAT
14.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 11904-2
Classification mark: 011636
Catalog number: 514006
Publication date standards: 1.4.2022
SKU: NS-1052553
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Noise with respect to human beings

Annotation of standard text ČSN EN ISO 11904-2 (011636):

Tento dokument specifikuje základní rámec metod pro měření akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha. Tato měření se provádějí pomocí figuríny opatřené simulátory ucha včetně mikrofonů. Naměřené hodnoty se následně přepočítají na odpovídající hladiny akustického tlaku ve volném nebo difuzním poli. Výsledky jsou uváděny jako ekvivalentní hladiny akustického tlaku A vztažené k volnému nebo difuznímu poli. Tento postup se označuje jako metoda používající figurínu. Tento dokument je použitelný při stanovení expozice ze zdrojů zvuku v blízkosti ucha, například při zkouškách zařízení nebo na pracovišti, kde se používají sluchátka nebo chrániče sluchu vybavené zařízením pro zvukovou komunikaci. Tento dokument je použitelný v kmitočtovém rozsahu od 20 Hz do 10 kHz. Pro kmitočty nad 10 kHz lze použít ISO 11904-1

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.