ČSN EN ISO 12001 (011619)

Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Rules for the drafting and presentation of a noise test codeSTANDARD published on 1.3.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.80 USD excl. VAT
13.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 12001
Classification mark: 011619
Catalog number: 85577
Publication date standards: 1.3.2010
SKU: NS-164980
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Noise emitted by machines and equipment

Annotation of standard text ČSN EN ISO 12001 (011619):

Tato mezinárodní norma stanovuje technické požadavky na zkušební předpisy pro hluk pro specifické skupiny strojů a zařízení. V prvé řadě je použitelná pro stacionární stroje a zařízení včetně ručního nářadí i pro ty, které představují riziko způsobené pohyblivostí nebo zdviháním břemen Účelem zkušebních přepisů pro hluk je sjednotit postupy pro získávání výsledků zkoušek tak, aby získávané emise hluku strojů stejné skupiny byly porovnatelné a tak umožnit uživatelům srovnávat a kontrolovat deklarované údaje o emisi hluku. Veličiny popisované ve zkušebních předpisech pro hluk jsou rovněž použitelné pro specifikaci hluku v soukromých smlouvách, pro potřeby plánování a snižování hluku. Specifické zkušební předpisy pro rozdílné typy strojů a zařízení jsou stanovovány a používány v souladu s požadavky základních mezinárodních norem. Normalizované zkušební předpisy udávají podrobné požadavky na montáž, zatížení a provozní podmínky pro jednotlivé skupiny, do nichž zkoušený stroj náleží stejně jako umístění stanovišť obsluhy a dalších stanovených míst (pokud jsou). Účelem této mezinárodní normy je pomáhat technickým normalizačním komisím odpovědným za přípravu zkušebních předpisů pro hluk specifických skupin strojů nebo zařízení k tomu, aby takové zkušební předpisy pro hluk - byly pokud možno homogenní s každým jednotlivým zkušebním předpisem se stejnou základní strukturou, - byly v plném souladu se základními normami pro měření, deklarování a ověřování emise hluku a - odrážely poslední technické znalosti metod určování emise hluku pro uvažované specifické skupiny strojů nebo zařízení. POZNÁMKA 1 - Příloha A obsahuje seznam základních mezinárodních norem používaných při přípravě zkušebních předpisů pro hluk. Osnova obvyklého zkušebního předpisu pro hluk zahrnující požadované informace je v příloze B. Veličiny emise hluku jsou popsány v příloze C

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand