ČSN EN ISO 128-3 (013114)

Technical product documentation (TPD) - General principles of representation - Part 3: Views, sections and cuts

Translate name

STANDARD published on 1.5.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.70 USD excl. VAT
23.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 128-3
Classification mark: 013114
Catalog number: 512334
Publication date standards: 1.5.2021
SKU: NS-1023401
The number of pages: 68
Approximate weight : 204 g (0.45 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Technical drawings in general

Annotation of standard text ČSN EN ISO 128-3 (013114):

Norma ČSN EN ISO 128-3 obsahuje obecná pravidla pro zobrazování pohledů, průřezů a řezů ve všech druzích technické dokumentace produktu. Metoda promítání v prvním kvadrantu (dříve označovaná jako metoda E) a metoda promítání ve třetím kvadrantu (dříve označovaná jako metoda A) jsou podrobněji popsány v ISO 5456-2. Použití pohledů, průřezů a řezů na výkresech příslušných technických oborů se značně liší. Pravidla použití specifická pro technické obory jsou proto uvedena v přílohách A, B a C této normy

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand