ČSN EN ISO 128-3 (013114)

Technical product documentation (TPD) - General principles of representation - Part 3: Views, sections and cuts

Translate name

STANDARD published on 1.8.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.20 USD excl. VAT
23.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 128-3
Classification mark: 013114
Catalog number: 517749
Publication date standards: 1.8.2023
SKU: NS-1149291
The number of pages: 68
Approximate weight : 204 g (0.45 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Technical drawings in general

Annotation of standard text ČSN EN ISO 128-3 (013114):

Norma ČSN EN ISO 128-3 obsahuje obecná pravidla pro zobrazování pohledů, průřezů a řezů ve všech druzích technické dokumentace produktu. Metoda promítání v prvním kvadrantu (dříve označovaná jako metoda E) a metoda promítání ve třetím kvadrantu (dříve označovaná jako metoda A) jsou podrobněji popsány v ISO 5456-2. Použití pohledů, průřezů a řezů na výkresech příslušných technických oborů se značně liší. Pravidla použití specifická pro technické obory jsou proto uvedena v přílohách A, B a C této normy

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.