ČSN EN ISO 12855 (018390)

Electronic fee collection - Information exchange between service provision and toll charging

Translate name

STANDARD published on 1.10.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price48.80 USD excl. VAT
48.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 12855
Classification mark: 018390
Catalog number: 515883
Publication date standards: 1.10.2022
SKU: NS-1085197
The number of pages: 172
Approximate weight : 547 g (1.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road transportIT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN EN ISO 12855 (018390):

Norma stanoví rozhraní mezi centrálními systémy pro výběr mýtného za užití pozemní komunikace zpoplatněné mýtným (např. zpoplatnění uživatele, parkování nebo řízení přístupu). Stanoví výměnu informací mezi poskytovatelem služby a výběrčím mýtného. Jedná se především o data zpoplatnění (výkaz o mýtném, fakturační údaje), administrativní data a data potvrzení. Je zde popsána syntaxe a sémantika dat, mechanismus jejich přenosu a podpůrné funkce související s přenosem. Norma je aplikovatelná na všechny typy mýtných služeb a použitých technologií. Tato norma mimo jiné nestanoví: komunikaci mezi výběrčím mýtného a/nebo poskytovatelem služby mýtného se třetí stranou; komunikaci mezi prvky výběrčího mýtného a poskytovatele služby mýtného, která není součástí komunikace centrálního systému; rozhraní mýtných systémů pro veřejnou dopravu; komplexní transakce; procesy týkající se plateb a výměny peněžních, komerčních nebo právních účetních dokladů; definice komunikačních kanálů služby, protokolů a základů služby pro přenos jednotek APDU

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.