ČSN EN ISO 129-1 (013130)

Technical product documentation (TPD) - Presentation of dimensions and tolerances - Part 1: General principles

Translate name

STANDARD published on 1.4.2019


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.40 USD excl. VAT
25.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 129-1
Classification mark: 013130
Catalog number: 507193
Publication date standards: 1.4.2019
SKU: NS-990612
The number of pages: 88
Approximate weight : 295 g (0.65 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 129-1 (013130):

Norma ČSN ISO 129-1 stanovuje obecné zásady zobrazování kót, rozměrů a souvisících tolerancí, které se užívají na technických výkresech s 2D zobrazením ve všech oborech a odvětvích a lze je použít i ve 3D zobrazení. Všechna pravidla uvedená v tomto dokumentu jsou vhodná pro jakýkoliv druh výkresu. Tento dokument zavádí pojmy indikátor vlastnosti, rozvinutá délka, vymezení, indikátor povrchu, specifická poznámka a textová instrukce. Tento dokument se nevztahuje na užívání tolerancí rozměrů a určení jejich významu. Zásady tolerování uvádí ISO 14405-1

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 129-1:2019/Z1 (013130) Change

Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady.

Change published on 1.4.2020

Selected format:
Czech -
Print design (2.70 USD)


Show all technical information.
2.70 USD


IN STOCK
ČSN EN ISO 129-1:2019/A1 (013130) Change

Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady.

Change published on 1.9.2021

Selected format:
Czech -
Print design (5.10 USD)


Show all technical information.
5.10 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.