ČSN EN ISO 13565-1 (014446)

Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method; surfaces having stratified functional properties - Part 1: Filtering and general measurement conditionsSTANDARD published on 1.2.1999


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.00 USD excl. VAT
8.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 13565-1
Classification mark: 014446
Catalog number: 55366
Publication date standards: 1.2.1999
SKU: NS-165412
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Properties of surfaces

Annotation of standard text ČSN EN ISO 13565-1 (014446):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13565-1:1997. Evropská norma EN ISO 13565-1:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 13565-1:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Norma se sestává z následujících částí: Část 1: Filtrace a všeobecné podmínky měření, Část 2: Výškové charakteristiky využívající křivku lineárního materiálového poměru a Část 3: Výškové charakteristiky využívající pravděpodobnostní křivku materiálu. Tato první část normy (ČSN EN) ISO 13565 popisuje metodu filtrace pro použití u povrchů majících hluboké prohlubně pod mnohem jemněji dokončenými plošinkami s poměrně malým obsahem vlnitosti. Referenční čára, která je výsledkem filtrace podle ISO 11562 (v ČR zavedena jako ČSN EN ISO 11562) je pro takové povrchy nežádoucím způsobem ovlivněná přítomností prohlubní. Pojetí filtrace popsané v této normě potlačuje vliv prohlubní na referenční čáru tím, že je generována jiná, mnohem lépe vyhovující referenční čára. ČSN EN ISO 13565-1 (01 4446) byla vydána v únoru 1999Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.