strlen:25


ČSN EN ISO 13565-2 (014446)

Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method; surfaces having stratified functional properties - Part 2: Height characterization using the linear material ratio curveSTANDARD published on 1.2.1999


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.10 USD excl. VAT
7.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 13565-2
Classification mark: 014446
Catalog number: 55367
Publication date standards: 1.2.1999
SKU: NS-165413
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Properties of surfaces

Annotation of standard text ČSN EN ISO 13565-2 (014446):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13565-2:1997. Evropská norma EN ISO 13565-2:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 13565-2:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Norma se sestává z následujících částí: Část 1: Filtrace a všeobecné podmínky měření, Část 2: Výškové charakteristiky využívající křivku lineárního materiálového poměru a Část 3: Výškové charakteristiky využívající pravděpodobnostní křivku materiálu. Tato druhá část normy (ČSN EN) ISO 13565 popisuje proces hodnocení pro určení parametrů z lineárního vyjádření křivky materiálového poměru (zmiňované rovněž jako Abbottova křivka), která popisuje vzrůst materiálového podílu se stoupající velikostí hloubky profilu drsnosti. Parametry jsou určeny jako pomocný prostředek k posuzování provozního chování mechanicky velmi namáhaných povrchů. ČSN EN ISO 13565-2 (01 4446) byla vydána v únoru 1999

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.