strlen:25


ČSN EN ISO 13565-3 (014446)

Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile method; Surfaces having stratified functional properties - Part 3: Height characterization using the material probability curveSTANDARD published on 1.9.2001


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.30 USD excl. VAT
13.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 13565-3
Classification mark: 014446
Catalog number: 62215
Publication date standards: 1.9.2001
SKU: NS-165414
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Properties of surfaces

Annotation of standard text ČSN EN ISO 13565-3 (014446):

Norma definuje parametry pro hodnocení struktury povrchu získané z pravděpodobnostní křivky materiálu stratifikovaných povrchů obrobků, které jsou výsledkem dvou po sobě následujících operací obrábění a jejichž hodnocení standardními metodami není efektivní. Stanovuje požadavky na měřicí proces, postup pro určení mezí lineárních částí, horní meze výstupků, dolní meze prohlubní, normované ohraničení pravděpodobnostní křivky materiálu a výpočet parametrů. Obsahuje doplňkové informace.

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.