ČSN EN ISO 14006 (010906)

Environmental management systems - Guidelines for incorporating ecodesign

Translate name

STANDARD published on 1.9.2020


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.00 USD excl. VAT
23.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14006
Classification mark: 010906
Catalog number: 511011
Publication date standards: 1.9.2020
SKU: NS-1003342
The number of pages: 56
Approximate weight : 168 g (0.37 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Environmental management

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14006 (010906):

Dokument poskytuje směrnice napomáhající organizacím při vytváření, dokumentování, implementování, udržování a neustálém zlepšování jejich managementu ekodesignu jako součásti systému environmentálního managementu (EMS). Je určen pro organizace, které zavedly EMS v souladu s ISO 14001, ale může také pomoci při integraci ekodesignu s využitím jiných systémů managementu. Směrnice jsou určeny pro jakoukoli organizaci bez ohledu na její typ, velikost nebo poskytovaný produkt (produkty). Dokument se týká environmentálních aspektů a činností souvisejících s produktem, které může organizace řídit a které může ovlivnit. Nestanovuje specifická kritéria environmentální výkonnosti

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand