ČSN EN ISO 14021 (010921)

Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)

Translate name

STANDARD published on 1.11.2016


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price17.90 USD excl. VAT
17.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14021
Classification mark: 010921
Catalog number: 501221
Publication date standards: 1.11.2016
SKU: NS-666273
The number of pages: 48
Approximate weight : 144 g (0.32 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Ecolabelling

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14021 (010921):

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na vlastní environmentálních tvrzení, včetně vyjádření, značek a grafických značek, týkající se produktů. Popisuje vybrané termíny běžně používané v environmentálních tvrzeních a vymezuje jejich použití. Tato mezinárodní norma také popisuje obecnou metodiku hodnocení a ověřování určenou pro vlastní environmentálních tvrzení a specifické metody hodnocení a ověřování určené pro vybraná tvrzení uvedená v této mezinárodní normě

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 14021:2016/A1 (010921) Change

Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II).

Change published on 1.3.2022

Selected format:
Czech -
Print design (4.90 USD)


Show all technical information.
4.90 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.