ČSN EN ISO 14031 (010931)

Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines

Translate name

STANDARD published on 1.11.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.90 USD excl. VAT
23.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14031
Classification mark: 010931
Catalog number: 513582
Publication date standards: 1.11.2021
SKU: NS-1041162
The number of pages: 68
Approximate weight : 204 g (0.45 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Environmental management

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14031 (010931):

Tento dokument poskytuje směrnice pro návrh a používání hodnocení environmentální výkonnosti (EPE) v organizaci. Je uplatnitelný ve všech organizacích bez ohledu na jejich typ, velikost, umístění a složitost. Nestanovuje úrovně environmentální výkonnosti. Není určen k použití při stanovování jakýchkoliv jiných požadavků týkajících se shody systému environmentálního managementu (EMS). Návod v tomto dokumentu se může používat na podporu vlastního přístupu organizace k hodnocení environmentální výkonnosti (EPE), mimo jiné včetně jejích závazků k zajišťování souladu se zákonnými a jinými požadavky, k prevenci znečištění a k neustálému zlepšován

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.