ČSN EN ISO 14031 (010931)

Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines

Translate name

STANDARD published on 1.11.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.90 USD excl. VAT
22.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14031
Classification mark: 010931
Catalog number: 513582
Publication date standards: 1.11.2021
SKU: NS-1041162
The number of pages: 68
Approximate weight : 204 g (0.45 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Environmental management

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14031 (010931):

Tento dokument poskytuje směrnice pro návrh a používání hodnocení environmentální výkonnosti (EPE) v organizaci. Je uplatnitelný ve všech organizacích bez ohledu na jejich typ, velikost, umístění a složitost. Nestanovuje úrovně environmentální výkonnosti. Není určen k použití při stanovování jakýchkoliv jiných požadavků týkajících se shody systému environmentálního managementu (EMS). Návod v tomto dokumentu se může používat na podporu vlastního přístupu organizace k hodnocení environmentální výkonnosti (EPE), mimo jiné včetně jejích závazků k zajišťování souladu se zákonnými a jinými požadavky, k prevenci znečištění a k neustálému zlepšován

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand