ČSN EN ISO 14031 (010931)

Environmental management - Environmental performance evaluation - GuidelinesSTANDARD published on 1.9.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price21.10 USD excl. VAT
21.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14031
Classification mark: 010931
Catalog number: 95999
Publication date standards: 1.9.2014
SKU: NS-165630
The number of pages: 56
Approximate weight : 168 g (0.37 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Environmental management

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14031 (010931):

Tato mezinárodní norma obsahuje návod k návrhu a používání hodnocení environmentální výkonnosti (EPE) v organizaci. Je vhodná pro všechny organizace bez ohledu na jejich typ, velikost, lokalitu a složitost. Norma nestanovuje úrovně environmentální výkonnosti. Návod v této mezinárodní normě se může používat na podporu vlastního přístupu organizace k EPE, včetně jejích závazků k zajišťování souladu s legislativními a jinými požadavky, k předcházení znečištění a k neustálému zlepšování

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand