ČSN EN ISO 14046 (010946)

Environmental management - Water footprint - Principles, requirements and guidelines

Translate name

STANDARD published on 1.9.2016


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.40 USD excl. VAT
23.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14046
Classification mark: 010946
Catalog number: 500757
Publication date standards: 1.9.2016
SKU: NS-650315
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Environmental managementProduct life-cycles

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14046 (010946):

Tato mezinárodní norma stanovuje zásady, požadavky a směrnice související s posuzováním vodní stopy produktů, procesů a organizací na základě posuzování životního cyklu. Uvádí zásady, požadavky a směrnice pro provádění posuzování vodní stopy a pro podávání zpráv o posuzování vodní stopy jako samostatného posuzování nebo jako součásti komplexnějšího environmentálního posuzování. Do tohoto posuzování jsou zahrnuty pouze emise, které mají dopad na kvalitu vody, ne všechny emise do ovzduší a půdy. Zatímco podávání zpráv je předmětem této mezinárodní normy, komunikace výsledků o vodní stopě, např. ve formě značek nebo prohlášení, nespadá do předmětu této mezinárodní normy. Specifické požadavky na směrnice pro organizace jsou uvedeny v příloze A

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.