ČSN EN ISO 14046 (010946)

Environmental management - Water footprint - Principles, requirements and guidelines

Translate name

STANDARD published on 1.9.2016


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.30 USD excl. VAT
22.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14046
Classification mark: 010946
Catalog number: 500757
Publication date standards: 1.9.2016
SKU: NS-650315
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Environmental managementProduct life-cycles

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14046 (010946):

Tato mezinárodní norma stanovuje zásady, požadavky a směrnice související s posuzováním vodní stopy produktů, procesů a organizací na základě posuzování životního cyklu. Uvádí zásady, požadavky a směrnice pro provádění posuzování vodní stopy a pro podávání zpráv o posuzování vodní stopy jako samostatného posuzování nebo jako součásti komplexnějšího environmentálního posuzování. Do tohoto posuzování jsou zahrnuty pouze emise, které mají dopad na kvalitu vody, ne všechny emise do ovzduší a půdy. Zatímco podávání zpráv je předmětem této mezinárodní normy, komunikace výsledků o vodní stopě, např. ve formě značek nebo prohlášení, nespadá do předmětu této mezinárodní normy. Specifické požadavky na směrnice pro organizace jsou uvedeny v příloze A

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand