ČSN EN ISO 14050 (010950)

Environmental management - Vocabulary

Translate name

STANDARD published on 1.3.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price40.30 USD excl. VAT
40.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14050
Classification mark: 010950
Catalog number: 512049
Publication date standards: 1.3.2021
SKU: NS-1018665
The number of pages: 128
Approximate weight : 415 g (0.91 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14050 (010950):

Tento dokument definuje termíny používané v dokumentech v oblasti systémů a nástrojů environmentálního managementu na podporu udržitelného rozvoje. Patří mezi ně systémy managementu, auditování a jiné druhy hodnocení, komunikace, studie vzniku stop, snižování emisí skleníkových plynů a přizpůsobování se změně klimatu

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.