ČSN EN ISO 14067 (010967)

Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification

Translate name

STANDARD published on 1.12.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.40 USD excl. VAT
22.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14067
Classification mark: 010967
Catalog number: 516234
Publication date standards: 1.12.2022
SKU: NS-1091085
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Pollution, pollution control and conservation

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14067 (010967):

Tento dokument specifikuje zásady, požadavky a směrnice pro kvantifikaci a vykazování uhlíkové stopy produktu způsobem, který je v souladu s mezinárodními normami pro posuzování životního cyklu (ISO 14040 a ISO 14044). Rovněž jsou specifikovány požadavky a směrnice pro kvantifikaci částečné uhlíkové stopy produktu. Dokument platí pro studie uhlíkové stopy produktu, jejichž výsledky jsou podkladem pro různé aplikace. Zabývá pouze jedinou kategorií dopadu, a to změnou klimatuCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.