ČSN EN ISO 14090 (010990)

Adaptation to climate change - Principles, requirements and guidelines

Translate name

STANDARD published on 1.3.2020


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.30 USD excl. VAT
18.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14090
Classification mark: 010990
Catalog number: 509759
Publication date standards: 1.3.2020
SKU: NS-984787
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Pollution, pollution control and conservation

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14090 (010990):

Tento dokument specifikuje zásady, požadavky a směrnice pro adaptaci na změnu klimatu. To zahrnuje začlenění adaptace v rámci organizací nebo napříč organizacemi, porozumění dopadům a nejistotám a to, jak je lze použít k informování o rozhodnutích. Tento dokument je použitelný pro jakoukoli organizaci, bez ohledu na velikost, typ a povahu, např. místní, regionální, mezinárodní, obchodní jednotky, konglomeráty, průmyslové sektory, jednotky pro správu přírodních zdrojů. Může podpořit tvorbu technických norem týkajících se adaptace na změnu klimatu ve specifických odvětvích, aspektech nebo prvcích

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.