ČSN EN ISO 14096-1 (015022)

Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitisation systems - Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and qualitative control

Translate name

STANDARD published on 1.2.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.60 USD excl. VAT
9.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14096-1
Classification mark: 015022
Catalog number: 511639
Publication date standards: 1.2.2021
SKU: NS-1016582
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Radiographic films

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14096-1 (015022):

Tato evropská norma stanovuje postupy pro hodnocení základních výkonnostních parametrů procesu digitalizace radiogramů, jako jsou prostorové rozlišení a prostorová linearita, rozsah optické hustoty (zčernání), kontrastní citlivost optické hustoty a charakteristická křivka přenosu. Tyto postupy mohou být integrovány do systémového softwaru a společně se standardním referenčním filmem použity ke kontrole kvality procesu digitalizace. Tento referenční film poskytuje řadu zkušebních terčů pro hodnocení výkonnostiCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.