ČSN EN ISO 14253-1 (014100)

Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment - Part 1: Decision rules for verifying conformity or nonconformity with specifications

Translate name

STANDARD published on 1.8.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.80 USD excl. VAT
13.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14253-1
Classification mark: 014100
Catalog number: 517748
Publication date standards: 1.8.2023
SKU: NS-1149294
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14253-1 (014100):

Norma ČSN EN ISO 14253-1 stanovuje pravidla pro ověření shody nebo neshody s danou tolerancí pro charakteristiku součásti (nebo populace součástí) nebo s danou největší dovolenou chybou pro metrologickou charakteristiku měřicího vybavení, včetně případů, kdy naměřená hodnota leží blízko specifikovaných mezí, s přihlédnutím k nejistotě měření. Tento dokument se vztahuje na specifikace definované v obecných normách GPS (viz ISO 14638), včetně specifikací součástí a populačních specifikací (obvykle uváděné jako specifikovaná horní mez nebo specifikovaná dolní mez nebo obojí). Tento dokument platí pouze pro charakteristiky a největší dovolené chyby vyjádřené jako hodnoty veličin

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.