ČSN EN ISO 14253-5 (014100)

Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment - Part 5: Uncertainty in verification testing of indicating measuring instruments

Translate name

STANDARD published on 1.8.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.50 USD excl. VAT
14.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14253-5
Classification mark: 014100
Catalog number: 517747
Publication date standards: 1.8.2023
SKU: NS-1149295
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14253-5 (014100):

Norma ČSN EN ISO 14253-5 specifikuje pojmy pro vyhodnocení nejistot hodnot zkoušky odvozených ze zkušebního protokolu dohodnutého účastníky zkoušky a vztahující se k indikaci měřidla, získaných při ověřovacím zkoušení indikačních měřidel GPS. Jestliže zkouška indikačního měřidla obsahuje několik hodnot zkoušky, některé se vztahují k indikaci měřidla a některé k jiným metrologickým charakteristikám, zabývá se tato část ISO 14253 pouze nejistotou indikace měřidla. Tato část ISO 14253 neposkytuje pokyny k zajištění přiměřenosti zkušebního protokolu, avšak popisuje, jak vyhodnotit následnou nejistotu hodnoty zkoušky, jakmile je stanoven zkušební protokol

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.