ČSN EN ISO 14405-3 (014115)

Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional tolerancing - Part 3: Angular sizes

Translate name

STANDARD published on 1.2.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.80 USD excl. VAT
13.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14405-3
Classification mark: 014115
Catalog number: 514053
Publication date standards: 1.2.2022
SKU: NS-1048570
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14405-3 (014115):

Technická norma ČSN EN ISO 14405-3 stanoví výchozí operátor specifikace pro úhlový rozměr a definuje řadu speciálních operátorů specifikace pro úhlové rozměrové prvky: kužel (seříznutý, tj. komolý, nebo ne), klín (seříznutý, nebo ne), dvě protilehlé přímky (průnik klínu/seříznutého klínu a roviny kolmé k průsečné přímce dvou rovin klínu/seříznutého klínu, průnik kužele/komolého kužele a roviny obsahující osu rotace kužele/komolého kužele)Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.