ČSN EN ISO 14978 (014105)

Geometrical product specifications (GPS) - General concepts and requirements for GPS measuring equipment

Translate name

STANDARD published on 1.8.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.80 USD excl. VAT
18.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 14978
Classification mark: 014105
Catalog number: 517750
Publication date standards: 1.8.2023
SKU: NS-1149296
The number of pages: 48
Approximate weight : 144 g (0.32 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Measuring instruments

Annotation of standard text ČSN EN ISO 14978 (014105):

Norma ČSN EN ISO 14978 specifikuje obecné požadavky, kalibraci, termíny a definice charakteristik měřicích vybavení pro GPS, například mikrometrů, posuvných měřidel, koncových měrek a měřicích přístrojů s rotační osou. Tento dokument tvoří základ pro normy definující a popisující návrhové charakteristiky a metrologické charakteristiky měřicích vybavení a poskytuje návod pro tvorbu a obsah norem měřicích vybavení pro GPS. Tento dokument má usnadnit komunikaci mezi dodavatelem a zákazníkem a zpřesnit fázi specifikace měřicího vybavení pro GPS. Tento dokument je vhodný jako nástroj pro použití v organizacích v procesu definování a výběru příslušných charakteristik pro měřicí vybavení

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.