ČSN EN ISO 15667 (011610)

Acoustics - Guidelines for noise control by enclosures and cabinsSTANDARD published on 1.8.2001


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.80 USD excl. VAT
22.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 15667
Classification mark: 011610
Catalog number: 62393
Publication date standards: 1.8.2001
SKU: NS-166387
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Other standards related to acoustics

Annotation of standard text ČSN EN ISO 15667 (011610):

Tato evropská norma se zabývá výkonností krytů a kabin navržených ke snížení hluku. Popisuje akustické a funkční požadavky, které musí být společně schváleny dodavatelem, výrobcem i uživatelem krytu či kabiny. Tuto evropskou normu lze použít u dvou dále uvedených typů akustických krytů či kabin. a) Kabiny pro ochranu obsluhy: požadavky kladené na volně stojící kabiny a kabiny spojené se strojem (například s vozidly nebo jeřáby) se liší. b) Volně stojící kryty zakrývající stroj zčásti nebo úplně: kryty s akusticky neupravenou otevřenou plochou menší než 10 % celkového povrchu krytu jsou hlavním předmětem této mezinárodní normy. Tato mezinárodní norma je zaměřena především na lehké konstrukce. Hmotné masivní konstrukce jako například zdi z cihel nejsou ovšem vyloučeny. Kryty a kabiny s odkrytou větší částí než 10 % náleží do skupiny částečných krytů. Takové kryty nejsou předmětem této mezinárodní normy. Třetí typ krytu, pevně spojený se strojem a tvořící tak nedílnou součást stroje, není předmětem této mezinárodní normyCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.