ČSN EN ISO 15708-1 (015036)

Non-destructive testing - Radiation methods for computed tomography - Part 1: Terminology

Translate name

STANDARD published on 1.3.2020


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.50 USD excl. VAT
9.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 15708-1
Classification mark: 015036
Catalog number: 509345
Publication date standards: 1.3.2020
SKU: NS-984791
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN ISO 15708-1 (015036):

Tento dokument uvádí definice termínů používaných v oblasti počítačové tomografie (CT). Představuje nejen terminologii, která je specifická pro CT, ale která také zahrnuje další obecnější pojmy a definice pokrývající zobrazování a radiografii. Některé z definic představují diskusní body zaměřené na přeorientování jejich termínů ve specifickém kontextu počítačové tomografie

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.