strlen:25


ČSN EN ISO 15708-2 (015036)

Non-destructive testing - Radiation methods for computed tomography - Part 2: Principles, equipment and samples

Translate name

STANDARD published on 1.3.2020


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.80 USD excl. VAT
8.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 15708-2
Classification mark: 015036
Catalog number: 509346
Publication date standards: 1.3.2020
SKU: NS-984792
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN ISO 15708-2 (015036):

Tento dokument uvádí obecné principy rentgenové počítačové tomografie (CT), použité vybavení a základní úvahy o vzorku, materiálech a geometrii. Je použitelný pro průmyslové zobrazování (tj. nelékařské aplikace) a poskytuje konzistentní soubor definic parametrů výkonu CT, včetně toho, jak se tyto parametry výkonu vztahují ke specifikacím systému CT. Tento dokument se zabývá počítačovou axiální tomografií a vylučuje jiné typy tomografie, jako je translační tomografie a tomosyntéza

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.