ČSN EN ISO 16092-2 (210705)

Machine tools safety - Presses - Part 2: Safety requirement for mechanical presses

Translate name

STANDARD published on 1.9.2020


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price32.30 USD excl. VAT
32.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 16092-2
Classification mark: 210705
Catalog number: 510903
Publication date standards: 1.9.2020
SKU: NS-1020182
The number of pages: 94
Approximate weight : 313 g (0.69 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Machine tools in general

Annotation of standard text ČSN EN ISO 16092-2 (210705):

Tento dokument, kromě ISO 16092-1, specifikuje bezpečnostní požadavky a opatření, které si musí osvojit osoby zabývající se konstruováním, výrobou a dodáváním následujících skupin mechanických lisů a systémů výroby mechanických lisů: Skupina 1: Lisy s částečně otáčivou spojkou (spojkami); Skupina 2: Lisy se systémem servopohonu (Mechanické servo lisy). POZNÁMKA 1 - Požadavky v tomto dokumentu jsou v zásadě aplikovatelné na obě skupiny mechanického lisu. Pokud se požadavek vztahuje pouze ne jednu skupinu, je tato skupina specifikována. POZNÁMKA 2 - Ostatní typy motorizovaných pohonných systémů poskytují podobné funkce, jaké se běžně nazývají "servopohony" nebo "servomotory", a proto je jejich použití považováno za stejné v termínech použitých v tomto dokumentu (např. pohonové systémy s proměnnou frekvencí). Lisy, na které se tento dokument vztahuje, sahají od malých vysokorychlostních strojů s jednou obsluhou vyrábějící malé obrobky po velké relativně pomalé stroje s několika obsluhami a velkými složitými obrobky. Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími souvisejícími s mechanickými lisy a pomocným zařízením (např. pohyblivý spodní přidržovač, vyhazovač obrobku, systém podávání a přepravy), které jsou integrální částí stroje, jsou-li používány v souladu s určením a za podmínek nesprávného použití, které jsou přiměřeně předvídatelné výrobcem (viz kapitola 4). Byly brány v úvahu všechny fáze životního cyklu stroje, jak je popsané v ISO 12100:2010, 5.4. POZNÁMKA 2 - Všechna významná nebezpečí znamenají ta identifikovaná nebo přidružená s lisy v době zveřejnění tohoto dokumentu. Kromě strojů, na které se nevztahuje ISO 16092-1:2017, se tento dokument nevztahuje na stroje, které: a) přenášejí energii k udělení pohybu lisu pomocí hydraulických nebo pneumatických prostředků; b) mají dva nebo více beranů pohybující se v různých úhlových orientacích od sebe navzájem; POZNÁMKA 3 - Tento dokument platí na lisy, které mají dva nebo více beranů pohybujících se ve stejných úhlových orientacích, např. lis, který má vnitřní a vnější beran. c) Přenášejí energii k udělení pohybu lisu pomocí přímočarého motorového mechanismu (mechanismů)

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 16092-2:2020/Z1 (210705) Change

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy.

Change published on 1.3.2021

Selected format:
Czech -
Print design (5.00 USD)


Show all technical information.
5.00 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.