ČSN EN ISO 16610-1 (014445)

Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional Filtration - Part 1: Overview and basic concepts

Translate name

STANDARD published on 1.6.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price15.00 USD excl. VAT
15.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 16610-1
Classification mark: 014445
Catalog number: 514678
Publication date standards: 1.6.2022
SKU: NS-1064167
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Properties of surfaces

Annotation of standard text ČSN EN ISO 16610-1 (014445):

Tento dokument definuje základní terminologii pro GPS filtraci a rámec pro základní postupy používané při GPS filtraci. ISO 16610-1 zobecňuje pojem filtrace. Soubor ISO 16610 představuje sadu nástrojů filtračních technik, které uživateli umožňují zvolit vhodný filtr pro funkční požadavky. Jsou to základní mezinárodní normy, z nichž vycházejí další dokumenty ISO

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.