ČSN EN ISO 16610-71 (014445)

Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 71: Robust areal filters: Gaussian regression filters

Automatically translated name:

Geometrical product specifications ( GPS ) - Filtration - Part 71 : Robust surface filters : Gaussian regression filters.STANDARD published on 1.7.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.60 USD excl. VAT
14.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 16610-71
Classification mark: 014445
Catalog number: 97624
Publication date standards: 1.7.2015
SKU: NS-609516
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Properties of surfaces

Annotation of standard text ČSN EN ISO 16610-71 (014445):

Tato část ISO 16610 specifikuje charakteristiky robustního plošného Gaussova regresního filtru pro vyhodnocení povrchů, který může zahrnovat špičky nespojitosti, jako i hluboká údolí a vysoké píky. Také specifikuje zejména, jak oddělit ve velkém a malém měřítku vedlejší složky povrchuCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.