ČSN EN ISO 16808 (420412)

Metallic materials - Sheet and strip - Determination of biaxial stress-strain curve by means of bulge test with optical measuring systemsSTANDARD published on 1.1.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.20 USD excl. VAT
13.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 16808
Classification mark: 420412
Catalog number: 96544
Publication date standards: 1.1.2015
SKU: NS-166715
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Mechanical testing of metals

Annotation of standard text ČSN EN ISO 16808 (420412):

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro stanovení závislosti dvojosé napětí-deformace u kovových plechů o tloušťce pod 3 mm při čistém tváření tažením bez významného vlivu tření. Při srovnávání s výsledky zkoušky tahem mohou být dosaženy vyšší hodnoty deformace. POZNÁMKA: V tomto dokumentu termín "závislost dvojosé napětí-deformace" se používá pro zjednodušení. V zásadě se při zkoušce stanoví "závislost dvojosé skutečné napětí-skutečná deformace"

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand