ČSN EN ISO 16823 (015023)

Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Transmission techniqueSTANDARD published on 1.10.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.80 USD excl. VAT
7.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 16823
Classification mark: 015023
Catalog number: 95552
Publication date standards: 1.10.2014
SKU: NS-166720
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN ISO 16823 (015023):

Tato mezinárodní norma specifikuje zásady průchodové techniky. Průchodová technika může být použita pro: - zjišťování diskontinuit, - určení útlumu. Průchodová technika se používá pro zkoušení rovinných výrobků, např. plechů a plátů. Dále se používá například pro zkoušení: - tam, kde tvar, rozměry nebo orientace předpokládaných diskontinuit jsou nepříznivé pro přímý odraz; - u materiálů s vysokým útlumem; - u výrobků s malou tloušťkou

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand