ČSN EN ISO 17201-1 (011690)

Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 1: Determination of muzzle blast by measurementSTANDARD published on 1.2.2006


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price17.10 USD excl. VAT
17.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 17201-1
Classification mark: 011690
Catalog number: 75349
Publication date standards: 1.2.2006
SKU: NS-166771
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 17201-1 (011690):

stanovuje metody k určování akustické energie zdroje, jakým je třesk výstřelu menšího kalibru než 20 mm nebo výbušniny menší než ekvivalent 50 g TNK. Je použitelná do vzdáleností, kde je pozorován špičkový akustický tlak menší než 1 kPa (rovnající se hladině špičkového akustického tlaku 154 dB). Energie zdroje, směrovost zdroje a jeho spektrální složení určené těmito postupy se mohou použít jako vstupní data do programů pro šíření zvuku, umožňují předikovat hluk střeleb v sousedství střelnic. Navíc se data mohou použít pro porovnávání emise zvuku různých typů zbraní nebo různých typů střeliva použitého u téže zbraně. ČSN EN ISO 17201-1 je použitelná pro zbraně používané v civilních střelnicích, ale je použitelná též pro vojenské zbraně. Není použitelná pro hodnocení poškození sluchu nebo ke stanovení hladin akustického tlaku v nelineární oblasti.

These corrections apply to this standard:

ČSN EN ISO 17201-1:2006/Oprava1 (011690) Correction

Akustika - Hluk střelnic - Část 1: Určení hluku výstřelu u ústí hlavně pomocí měření.

Correction published on 1.7.2009

Selected format:
Czech -
Print design (1.10 USD)


Show all technical information.
1.10 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand