ČSN EN ISO 17201-1 (011690)

Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 1: Determination of muzzle blast by measurement

Translate name

STANDARD published on 1.5.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.60 USD excl. VAT
18.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 17201-1
Classification mark: 011690
Catalog number: 514032
Publication date standards: 1.5.2022
SKU: NS-1055479
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 17201-1 (011690):

Tento dokument stanovuje metodu pro určování akustické energie zdroje výstřelu u ústí hlavně o rážích menších než 20 mm nebo výbušnin menších než ekvivalent 50 g TNT. Je použitelný ve vzdálenostech, kde jsou pozorovány špičkové akustické tlaky menší než 1 kPa (rovnající se hladině špičkového akustického tlaku 154 dB). Akustická energie zdroje, směrovost zdroje a jejich spektrální složení určené tímto postupem lze použít jako vstupní data do programů pro šíření zvuku, umožňujících předikovat hluk ze střeleb v sousedství střelnic. Navíc se data mohou použít pro porovnávání emise zvuku různých typů zbraní nebo různých typů střeliva použitého u téže zbraně. Tento dokument je použitelný pro zbraně používané v civilních střelnicích, ale lze jej použít také pro vojenské zbraně. Není použitelný pro posouzení poškození sluchu nebo ke stanovení hladin akustického tlaku v nelineární oblasti. V tomto dokumentu nejsou uvažovány tlumiče hluku nebo vestavěné tlumiče hluku zbraní

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.