ČSN EN ISO 17262 (018341)

Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - Numbering and data structuresSTANDARD published on 1.4.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price24.90 USD excl. VAT
24.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 17262
Classification mark: 018341
Catalog number: 92576
Publication date standards: 1.4.2013
SKU: NS-166807
The number of pages: 76
Approximate weight : 228 g (0.50 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

IT applications in transport and tradeRoad transport

Annotation of standard text ČSN EN ISO 17262 (018341):

Tato norma stanoví číslování a datové struktury pro jednoznačnou identifikaci zařízení a nákladů pro intermo-dální dopravu zboží. Norma definuje data nezávisle na nosiči dat. Modelování dat je založeno na popisu abs-traktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1) podle ISO/IEC 8824. Norma specifikuje data, která umožňují budoucí integraci s vyššími celky a rozšíření pro AVI/AEI systémy intermodální dopravy zboží. Norma se nezabývá jakýmikoli fyzickými aspekty, jako jsou rozhraní, rozměry atd., ani daty, která tvoří část přenosových nebo ukládacích protokolů. Data definovaná v této normě vyžadují systém pro kontrolu a distribuci číselných řad nezávislých na různých AVI/AEI systémech z důvodu jednoznačného určení a zabezpečení. Z toho důvodu se této normy týká ustanovení o registrační autoritě definované v ISO 14816

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 17262:2013/A1 (018341) Change

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Číslování a datové struktury intermodální dopravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Change published on 1.9.2019

Selected format:
English (the title page in Czech only) -
Print design (9.40 USD)


Show all technical information.
9.40 USD


IN STOCK

These corrections apply to this standard:

ČSN EN ISO 17262:2013/Oprava1 (018341) Correction

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Číslování a datové struktury intermodální dopravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Correction published on 1.5.2014

Selected format:
English (the title page in Czech only) -
Print design (5.00 USD)


Show all technical information.
5.00 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.