ČSN EN ISO 17264 (018343)

Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - InterfacesSTANDARD published on 1.5.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price15.00 USD excl. VAT
15.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 17264
Classification mark: 018343
Catalog number: 85892
Publication date standards: 1.5.2010
SKU: NS-166810
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road transportIT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN EN ISO 17264 (018343):

Tato norma stanoví požadavky na interoperabilní transakce ITS v prostředí automatické identifikace vozidel (AVI), zařízení (AEI) a identifikace elektronické registrace (ERI). Transakce se zakládají na množině funkcí a datových atributů stanovených touto normou. Norma stanoví aplikační rozhraní pro systémy automatické identifikace a zajišťuje tak interoperabilitu zařízení od různých výrobců. Dále norma uvádí termíny BST a VST, což jsou tabulky nesoucí v sobě informace o tom, jaké služby jsou podporovány vozidlem respektive infrastrukturou. Tyto tabulky se na začátku komunikace vymění mezi aktéry a poté dojde k výběru takové služby z nabízených možností, která je podporována oběma stranami

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 17264:2010/A1 (018343) Change

Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Change published on 1.9.2019

Selected format:
English (the title page in Czech only) -
Print design (9.50 USD)


Show all technical information.
9.50 USD


IN STOCK

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.