ČSN EN ISO 17405 (015065)

Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Technique of testing claddings produced by welding, rolling and explosionSTANDARD published on 1.1.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.70 USD excl. VAT
9.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 17405
Classification mark: 015065
Catalog number: 96601
Publication date standards: 1.1.2015
SKU: NS-166829
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN ISO 17405 (015065):

Tato mezinárodní norma specifikuje techniky pro ruční ultrazvukové zkoušení plátování zhotoveného navařováním, válcováním a výbuchem, pomocí jednoduchých a dvojitých sond. Zkouška je určena ke zjišťování dvojrozměrných nebo trojrozměrných diskontinuit v plátování a v oblasti rozhraní

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand