strlen:23


ČSN EN ISO 17405 (015065)

Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Technique of testing claddings produced by welding, rolling and explosionSTANDARD published on 1.1.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.60 USD excl. VAT
8.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 17405
Classification mark: 015065
Catalog number: 96601
Publication date standards: 1.1.2015
SKU: NS-166829
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN ISO 17405 (015065):

Tato mezinárodní norma specifikuje techniky pro ruční ultrazvukové zkoušení plátování zhotoveného navařováním, válcováním a výbuchem, pomocí jednoduchých a dvojitých sond. Zkouška je určena ke zjišťování dvojrozměrných nebo trojrozměrných diskontinuit v plátování a v oblasti rozhraní

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.