ČSN EN ISO 17405 (015065)

Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Technique of testing claddings produced by welding, rolling and explosion

Translate name

STANDARD published on 1.2.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.50 USD excl. VAT
9.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 17405
Classification mark: 015065
Catalog number: 516333
Publication date standards: 1.2.2023
SKU: NS-1101409
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN ISO 17405 (015065):

Tento dokument specifikuje techniky pro ruční ultrazvukové zkoušení plátování na oceli zhotovených svařováním, válcováním a výbuchem za použití jednoměničových nebo dvojměničových sond. Zkouška je určena ke zjišťování dvojrozměrných nebo trojrozměrných diskontinuit v plátování a v oblasti rozhraní. Tento dokument neuvádí kritéria přijatelnosti ani nedefinuje rozsah zkoušeníCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.