ČSN EN ISO 17450-2 (014103)

Geometrical product specifications (GPS) - General concepts - Part 2: Basic tenets, specifications, operators, uncertainties and ambiguities

Translate name

STANDARD published on 1.7.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.70 USD excl. VAT
13.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 17450-2
Classification mark: 014103
Catalog number: 515096
Publication date standards: 1.7.2022
SKU: NS-1066222
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Linear and angular measurements in general

Annotation of standard text ČSN EN ISO 17450-2 (014103):

Dokument ČSN EN ISO 17450-2 stanovuje termíny, které se vztahují k specifikacím, operátorům (a operacím) a nejistotám používaným v normách o geometrických specifikacích na produkty (GPS). Předkládá základní zásady GPS a zabývá se dopadem nejistoty na tyto zásady a zkoumá procesy specifikace a ověření, které se používají u GPS. Soubor specifikací GPS je úplný, pokud jsou všechny zamýšlené funkčnosti součásti řízeny GPS charakteristikami. Ve většině případů smí být soubor specifikací GPS neúplný, protože některé funkčnosti jsou stanoveny nedokonale nebo vůbec ne. Proto smí být dobrá nebo špatná korelace mezi funkčnostmi a použitými specifikacemi GPS

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.