ČSN EN ISO 18563-1 (015063)

Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment - Part 1: Instruments

Automatically translated name:

Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic phased array devices - Part 1: Apparatus.STANDARD published on 1.11.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price17.90 USD excl. VAT
17.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 18563-1
Classification mark: 015063
Catalog number: 98556
Publication date standards: 1.11.2015
SKU: NS-618586
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN ISO 18563-1 (015063):

Tato část ISO 18563 určuje funkční charakteristiky vícekanálového ultrazvukového phased array přístroje používaného pro phased array sondy a poskytuje metody pro jejich měření a ověřování. Tato část ISO 18563 může být částečně použitelná pro ultrazvukové phased array přístroje v automatizovaných systémech, ale pak může být zapotřebí provést další testy pro zajištění uspokojivého výkonu. Pokud phased array přístroj je součástí automatizovaného systému, mohou být kritéria přijatelnosti upravena na základě dohody mezi zúčastněnými stranami. Tato část ISO 18563 uvádí rozsah ověřování a definuje kritéria přijatelnosti v rozmezí frekvenčního rozsahu 0,5 MHz až 10 MHz

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand