ČSN EN ISO 18563-1 (015063)

Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment - Part 1: Instruments

Automatically translated name:

Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic phased array devices - Part 1: Apparatus.STANDARD published on 1.11.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.00 USD excl. VAT
18.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 18563-1
Classification mark: 015063
Catalog number: 98556
Publication date standards: 1.11.2015
SKU: NS-618586
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN ISO 18563-1 (015063):

Tato část ISO 18563 určuje funkční charakteristiky vícekanálového ultrazvukového phased array přístroje používaného pro phased array sondy a poskytuje metody pro jejich měření a ověřování. Tato část ISO 18563 může být částečně použitelná pro ultrazvukové phased array přístroje v automatizovaných systémech, ale pak může být zapotřebí provést další testy pro zajištění uspokojivého výkonu. Pokud phased array přístroj je součástí automatizovaného systému, mohou být kritéria přijatelnosti upravena na základě dohody mezi zúčastněnými stranami. Tato část ISO 18563 uvádí rozsah ověřování a definuje kritéria přijatelnosti v rozmezí frekvenčního rozsahu 0,5 MHz až 10 MHz

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.