ČSN EN ISO 18563-1 (015063)

Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment - Part 1: Instruments

Translate name

STANDARD published on 1.4.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.00 USD excl. VAT
18.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 18563-1
Classification mark: 015063
Catalog number: 516891
Publication date standards: 1.4.2023
SKU: NS-1137376
The number of pages: 48
Approximate weight : 144 g (0.32 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN ISO 18563-1 (015063):

Tento dokument specifikuje funkční charakteristiky vícekanálových ultrazvukových phased array přístrojů používaných pro sondy phased array a poskytuje metody pro jejich měření a ověřování. Tento dokument je rovněž použitelný pro ultrazvukové phased array přístroje v automatizovaných systémech; ale pak pro zajištění uspokojivého výkonu může být zapotřebí provést další zkoušky. Pokud je phased array přístroj součástí automatizovaného systému, mohou být kritéria přijatelnosti upravena dohodou mezi zúčastněnými stranami. Tento dokument uvádí rozsah ověření a definuje kritéria přijatelnosti v rozsahu frekvencí 0,5 MHz až 10 MHz

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.