ČSN EN ISO 19011 (010330)

Guidelines for auditing management systemsSTANDARD published on 1.6.2012


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.50 USD excl. VAT
22.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 19011
Classification mark: 010330
Catalog number: 90788
Publication date standards: 1.6.2012
SKU: NS-167079
The number of pages: 68
Approximate weight : 204 g (0.45 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 19011 (010330):

Tato mezinárodní norma nestanovuje požadavky, ale poskytuje návod k řízení programu auditů, plánování a provádění auditů systému managementu, i ke kompetencím a hodnocení auditora a týmu auditorů. Organizace mohou mít více než jeden systém managementu. Tato mezinárodní norma je určena k použití širokému spektru možných uživatelů, včetně auditorů, organizací zavádějících systémy managementu a organizací, které potřebují provádět audity systémů managementu na základě smluvních nebo právních důvodů. Uživatelé této mezinárodní normy mohou návod využít při vytváření vlastních požadavků, týkajících se auditu. Návod obsažený v této mezinárodní normě může být také využit pro účely vlastního prohlášení a může být užitečný pro organizace zabývající se výcvikem auditorů nebo certifikací osob

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand