ČSN EN ISO 19232-5 (015031)

Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 5: Determination of the image unsharpness value using duplex wire-type image quality indicatorsSTANDARD published on 1.1.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price4.70 USD excl. VAT
4.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 19232-5
Classification mark: 015031
Catalog number: 94445
Publication date standards: 1.1.2014
SKU: NS-167127
The number of pages: 8
Approximate weight : 24 g (0.05 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN ISO 19232-5 (015031):

Tato část ISO 19232 specifikuje metodu stanovení celkové neostrosti obrazu při radiografickém zkoušení a radioskopické systémy v reálném čase. Po uvedených termínech a definicích norma řeší specifikaci dvojdrátkových měrek kvality obrazu co do rozměrů, výroby a značení a v samostatné kapitole uvádí povinnost výrobce dvojdrátkových měrek tyto dodávat s prohlášením o shodě a rozebírá použití dvojdrátkové měrky kvality obrazu

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand