strlen:25


ČSN EN ISO 19232-5 (015031)

Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 5: Determination of the image unsharpness and basic spatial resolution value using duplex wire-type image quality indicators

Translate name

STANDARD published on 1.9.2019


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.70 USD excl. VAT
8.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 19232-5
Classification mark: 015031
Catalog number: 508260
Publication date standards: 1.9.2019
SKU: NS-969195
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN ISO 19232-5 (015031):

Tento dokument specifikuje metodu stanovení celkové neostrosti obrazu a základního prostorového rozlišení radiogramů a radioskopických obrazů. Měrky (IQI) s až 13 dvojicemi drátků se mohou efektivně používat s napětím do 600 kV. Měrky s více než 13 dvojicemi drátků lze efektivně používat při napětích na rentgence nižších než 225 kV. Při použití zdrojů záření s napětím v řádu megavoltů je možné, že výsledky nebudou zcela uspokojivéCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.