ČSN EN ISO 19443 (010382)

Quality management systems - Specific requirements for the application of ISO 9001:2015 by organizations in the supply chain of the nuclear energy sector supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)

Translate name

STANDARD published on 1.2.2019


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.30 USD excl. VAT
23.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 19443
Classification mark: 010382
Catalog number: 506841
Publication date standards: 1.2.2019
SKU: NS-1102232
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 19443 (010382):

Tato mezinárodní norma platí pro organizace v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, dodávající produkty nebo poskytující služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti. Specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když organizace potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníka a požadavky na jadernou bezpečnost korespondující s bezpečnostními standardy Mezinárodní agentury pro atomovou energii, a když má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka a úroveň jaderné bezpečnosti efektivním aplikováním tohoto systému

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 19443:2019/Z1 (010382) Change

Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.

Change published on 1.2.2023

Selected format:
Czech -
Print design (2.70 USD)


Show all technical information.
2.70 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.