ČSN EN ISO 20270 (011694)

Acoustics - Characterization of sources of structure-borne sound and vibration - Indirect measurement of blocked forces

Translate name

STANDARD published on 1.12.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.60 USD excl. VAT
18.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 20270
Classification mark: 011694
Catalog number: 513772
Publication date standards: 1.12.2021
SKU: NS-1145095
The number of pages: 48
Approximate weight : 144 g (0.32 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Noise emitted by machines and equipment

Annotation of standard text ČSN EN ISO 20270 (011694):

Tento dokument stanovuje metodu, kdy je vibrující součást (zdroj zvuku a vibrací šířených konstrukcí) připojena k pasivní konstrukci (nebo přijímači) a je příčinou vibrací v sestavě nebo vyzařování zvuku šířeného konstrukcí ze sestavy. Příklady jsou čerpadla instalovaná na lodích, servomotory ve vozidlech nebo strojích a provozy v budovách. V tomto kontextu lze za zdroj považovat jakoukoliv vibrující součást. Z důvodu potřeby měření vibrací ve všech stupních volností v místech styku (spojení mezi zdrojem a přijímačem) lze tento dokument aplikovat na sestavy, u kterých je takové měření možné. Tento dokument je použitelný jen pro sestavy, jejíchž funkce frekvenční odezvy jsou lineární a časově invariantní. Zdroj je možné instalovat do reálné sestavy nebo připevnit ke speciálně navrženému zkušebnímu stavu (který je popsán v 5.2). Tato standardní metoda byla validována pro stacionární signály tak, aby výsledky mohly být prezentovány ve frekvenční oblasti. Metoda však není omezena na stacionární signály: při vhodném zpracování dat je rovněž použitelná pro časově proměnné signály, jako jsou přechodové děje a rázy (za předpokladu, že je zachována linearita a časová invariance funkcí frekvenční odezvy). Tento dokument uvádí metodu měření a prezentace blokovacích sil společně s pokyny pro minimalizování nejistoty. Poskytuje metodu hodnocení kvality výsledků prostřednictvím postupu validace na palubě, ale nekomentuje přijatelnost nebo jiný parametr výsledků

These changes apply to this standard:

ČSN EN ISO 20270:2021/Z1 (011694) Change

Akustika - Charakterizování zdrojů zvuku a vibrací šířených konstrukcí - Nepřímé měření blokovacích sil.

Change published on 1.6.2023

Selected format:
Czech -
Print design (5.10 USD)


Show all technical information.
5.10 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.