ČSN EN ISO 21388 (011640)

Acoustics - Hearing aid fitting management (HAFM)

Translate name

STANDARD published on 1.7.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.30 USD excl. VAT
18.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 21388
Classification mark: 011640
Catalog number: 515028
Publication date standards: 1.7.2022
SKU: NS-1066226
The number of pages: 48
Approximate weight : 144 g (0.32 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN EN ISO 21388 (011640):

Tento dokument platí pro služby managementu přizpůsobování sluchadel (HAFM) poskytované odborníky na sluchadla (HAP) ku prospěchu svých zákazníků. Zabezpečení sluchadel je založeno na znalostech a zkušenostech odborníka na sluchadla k zajištění řádného přizpůsobení a náležité služby v zájmu zákazníka s nedoslýchavostí. Tento dokument stanovuje obecné postupy HAFM od profilu zákazníka přes následnou administraci, organizování a řízení přizpůsobení sluchadel po všechny etapy. Stanovuje také důležité předpoklady, jako je vzdělání, zařízení a systémy, které jsou požadovány k zajištění náležitých služeb. Tento dokument je zaměřen na služby poskytované většině dospělých zákazníků s poškozeným sluchem. Uznává se, že určité populace s nedoslýchavostí, jako jsou děti, osoby s dalšími postiženími nebo osoby s implantovanými prostředky, mohou vyžadovat služby, které nejsou předmětem tohoto dokumentu. Tento dokument obecně platí pro sluchadla se vzdušným vedením a také pro většinu částí prostředků s kostním vedením. Nedoslýchavost může být důsledkem vážných zdravotních stavů. Odborníci na sluchadla nejsou v pozici pro stanovení diagnózy nebo léčby takových stavů. Při asistování zákazníkům, kteří vyhledávají rehabilitaci sluchu bez předchozího lékařského vyšetření, se očekává, že odborníci na sluchadla budou zjišťovat příznaky takových stavů a doporučovat k příslušné zdravotní péči. Kromě hlavní části dokumentu, ve které jsou stanoveny požadavky a postupy HAFM, je uvedeno několik informativních příloh. Pro praxi HAFM je bezpodmínečně nutné náležité vzdělání odborníků na sluchadla. V příloze A jsou stanoveny odborné způsobilosti vyžadované pro postupy HAFM. Příloha B uvádí doporučený studijní plán vzdělávání odborníků na sluchadla. V příloze C je uveden příklad vhodné místnosti pro přizpůsobení. Příloha D uvádí návod pro doporučování zákazníků na lékařské nebo další specializované vyšetření a léčbu. V příloze E jsou uvedena doporučení pro důležité informace, které mají být vzájemně předávány během postupu HAFM. Příloha F uvádí obsáhlý seznam terminologie, nabízející nejběžnější termíny týkající se HAFM. Podle záměru mají tyto přílohy napomáhat těm, kteří si přejí poskytovat HAFM nejvyšší kvality

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.