ČSN EN ISO 22232-1 (015026)

Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test equipment - Part 1: Instruments

Translate name

STANDARD published on 1.3.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price17.90 USD excl. VAT
17.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 22232-1
Classification mark: 015026
Catalog number: 511979
Publication date standards: 1.3.2021
SKU: NS-1018685
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN EN ISO 22232-1 (015026):

Tato evropská norma stanovuje metody a přejímací kritéria ve frekvenčním rozsahu 0,5 MHz až 15 MHz pro hodnocení elektrického výkonu digitálních ultrazvukových přístrojů pro impulzní provoz za použití A-zobrazení, pro ruční ultrazvukové nedestruktivní zkoušení s jednoduchými nebo dvojitými sondami. Tento dokument je rovněž použitelný pro vícekanálové přístroje. Tento dokument lze částečně použít pro ultrazvukové přístroje v automatizovaných systémech, ale pro zajištění uspokojivého výkonu mohou být nutné další zkoušky. Tento dokument vylučuje ultrazvukové přístroje pro spojité vlny. Tento dokument rovněž vylučuje ultrazvukové phased array přístroje, viz např. ISO 18563-1. Pokud má phased array přístroj vyhrazené konektory pro sondy s jedním nebo dvěma měniči, je tento dokument použitelný pro tyto kanály

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.