ČSN EN ISO 22432 (014452)

Geometrical product specifications (GPS) - Features utilized in specification and verification

Translate name

STANDARD published on 1.5.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.40 USD excl. VAT
22.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 22432
Classification mark: 014452
Catalog number: 513886
Publication date standards: 1.5.2022
SKU: NS-1055493
The number of pages: 56
Approximate weight : 168 g (0.37 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Linear and angular measurements in general

Annotation of standard text ČSN EN ISO 22432 (014452):

Technická norma ČSN EN ISO 22432 stanovuje obecné termíny a typy prvků pro geometrické prvky specifikací pro součásti. Tyto definice jsou založeny na pojmech uvedených v ISO 17450-1. Tato mezinárodní norma si klade za cíl sloužit jako "plán postupu" zmapování vzájemných vztahů mezi geometrickými prvky, tedy umožňuje budoucí normalizaci pro průmysl a zhotovitele softwarů odpovídajícím způsobe

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.