ČSN EN ISO 25178-2 (014451)

Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters

Translate name

STANDARD published on 1.5.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price24.30 USD excl. VAT
24.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 25178-2
Classification mark: 014451
Catalog number: 516404
Publication date standards: 1.5.2023
SKU: NS-1142087
The number of pages: 68
Approximate weight : 204 g (0.45 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Properties of surfaces

Annotation of standard text ČSN EN ISO 25178-2 (014451):

Norma ČSN EN ISO 25178-2 specifikuje termíny, definice a parametry pro stanovení povrchové textury pomocí plošných metod. V celém tomto dokumentu jsou parametry zapsány jako zkratky s příponami tvořenými písmeny malé abecedy (např. Sq nebo Vmp) při použití ve větě. Parametry s písmeny malé abecedy se používají v dokumentaci produktu, výkresech a údajových listech. Parametry se počítají ze souřadnic definovaných souřadnicovým systémem specifikace, nebo z odvozených veličin (např. sklon, zakřivení)

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.