ČSN EN ISO 25378 (014124)

Geometrical product specifications (GPS) - Characteristics and conditions - DefinitionsSTANDARD published on 1.2.2012


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.30 USD excl. VAT
22.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN EN ISO 25378
Classification mark: 014124
Catalog number: 89973
Publication date standards: 1.2.2012
SKU: NS-167730
The number of pages: 56
Approximate weight : 168 g (0.37 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Linear and angular measurements in general

Annotation of standard text ČSN EN ISO 25378 (014124):

Tato mezinárodní norma stanovuje všeobecné termíny pro geometrické specifikace, charakteristiky a podmínky. Tyto definice jsou založeny na pojmech vypracovaných v ISO 17450-1 a ISO 22432 a jsou dány použitím matematického popisu založeného na příloze B ISO 17450-1:2011. Tato mezinárodní norma není určena pro průmyslové použití jako takové mezi konstruktéry, ale má sloužit jako "mapa cesty" ke zmapování požadavků na základě geometrických prvků, což umožní budoucí normalizaci pro průmysl a vytváření softwaru stejným způsobem. Tato mezinárodní norma stanovuje všeobecné typy geometrických charakteristik a podmínek, které mohou být použity v GPS. Tyto popisy jsou aplikovatelné na - obrobek - montáž - populace obrobků - populace montáží. Tyto definice jsou založeny na pojmech operátorů a principu duality obsaženém v ISO 17450-1 a ISO/TS 17450-2 a na popisu typů geometrických prvků definovaných v ISO 22432. Koncepčně, tyto operátory specifikace mohou být použity jako operátory specifikace nebo jako operátory ověření (princip duality). Tato mezinárodní norma není určena k stanovení GPS specifikací, symboliky nebo jiných typů výrazů

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand